Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Nastavení knihy pro sklad

 

Skladové pohyby

Ve skladu se účtuje dle skladových pohybů (např. Nákup zboží).

Skladový pohyb v sobě nese všechny informace jako je účet, strana....

 

Pro každý plánovaný skladový pohyb je nutno tento pohyb v dané knize nastavit.

Příklady skladových pohybů jsou uvedeny v následujícíh kapitolách dle skladovaného druhu (zboží, materiál, výrobky..)

 

Umístění ve skladu

Pokud chcete evidovat umístění jednotlivých položek ve skladu, na kartě Nastavení  zaškrtněte pole Evidovat umístění ve skladu.

 

Pokud tuto volbu zaškrtnete, pro každý skladový pohyb musíte vybrat na příjemce nebo výdejce také místo ze kterého jste danou pložku vzali nebo dali.

 

Skladové karty se budou vytvářet dle umístění daného předpisu.

 

Současně s požadavkem na evidenci umístění, musíte nadefinovat jednotlivá místa skladu.

Definici provedete na knize, karta Umístění ve skladu.

 

Nepovolit záporné zůstatky

V dané knize skladu je možno zakázat výdej ze skladu v případě, kdy by se zůstatek dané položky dostal do záporných čísel.

Nastavení se provádí v dané knize skladu zaškrtnutím pole Nepovolit záporný zůstatek artiklů.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference