DPH u zvířat

 

Dle § 4, odst.2) zákona o DPH se pro účely daně z přidané hodnoty  zbožím rozumí i živé zvíře.

Živá zvířata, zařazená v celním sazebníku 01-05, jsou uvedena v příloze č. 3 zákona o DPH a tím podléhají první snížené sazbě.

 

Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

 

Příloha č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb.

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
01-05, 07-23, 25 Potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a krmiva pro zvířata; živá zvířata, semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106 a 2201, které je zahrnuto v příloze č. 3a.

 

Celní sazebník

Kód KN Popis zboží
0101 Živí koně, osli, muly a mezci:
0102 Živí tuři: (skot, krávy, buvoli)
0103 Živá prasata:
0104 Živé ovce a kozy
0105 Živí kohouti a slepice (drůbež druhuGallus domesticus), kachny, husy,
krocani, krůty a perličky:
0106 Ostatní živá zvířata (králíci a zajíci, včely)
0301 Živé ryby:
0302 Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa
čísla 0304

 

 

Osvobození od daně při dovozu laboratorních zvířat

Dle § 71, odst. 2, písm. e),  se při dovozu zboží osvobozují od daně laboratorní zvířata.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference