Zvířata

 

Zvířata určená pro prodej se účtují do zásob.

Do hmotného majetku se účtují zvířata, která mají "dobu využitelnosti od dosažení dospělosti" delší než jeden rok a pořizovací cena dosahuje hranice pro dlouhodobý majetek (tz. základní stádo).

 

Zvířata v kategorii zásob jsou např:

  • mladá zvířata
  • jatečných zvířata
  • hejna
  • stáda

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference