Opravy

 

Oprava se v zákoně o DPH definuje jako práce na movité věci.

 

Oprava provedená zdarma se obecně považuje za zdanitelné plnění - poskytnutí služby s povinností odvodu DPH, a to z ceny obvyklé. U záruční opravy to ale neplatí.

U záruční opravy se nejedná totiž o službu, ale o povinnost vyplývající výrobci a následně prodejci z občanského zákoníku. Jde o plnění v rámci původní dodávky, opravou poskytovatel teprve naplňuje účel původní transakce.

 

Záruční opravy

Rozhodnutí zda se jedná o záruční opravu je vždy na prodejci. Záruční oprava je taková, kdy danou opravu prodejce provede zdarma.

 

Opravu provádí prodejce nebo výrobce

Pokud záruční opravu provede prodávající nebo výrobce sám, daňová povinnost (odvod DPH) mu bez ohledu na rozsah nákladů vynaložených na opravu nevzniká.

 

Opravu provádí opravna

V případě, že zákazníkovi opraví vadný výrobek bezplatně pověřená opravna (jiný právní subjekt než prodejce nebo výrobce), zdanitelné plnění jí nevzniká ve vztahu k zákazníkovi, ale ve vztahu k prodejci, pro kterého záruční opravy provádí.


Stejně tak jako vznikne prodejci při následném přeúčtování těchto oprav výrobci.

To znamená že pokud dochází k přefakturaci za provedenou záruční službu, tak se jedná o zdanitelné plnění.

 

Účtování náhradích dílů

Výdej náhradních dílů použitých na záruční opravu účtujeme ze skladu na účet 548.xx.

 

Opravy lékařských přístrojů

 
Opravy zdravotnických prostředků jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu DPH jako služby podléhající snížené sazbě daně.

Příloha č.2:

Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně:

"Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu."

 

Praxe ale ukázala, že je problém přesně specifikovat, co se za opravu lékařských přístrojů považuje a co nikoliv.

 

Co se považuje za opravu lékařských přístrojů

Ministerstvo financí vymezilo pojem oprav zdravotnických prostředků při projednávání této problematiky s Komorou daňových poradců.

 

Příspěvek č. 276/20.05.09 - K výkladu pojmu služby z Přílohy č. 2 zákona o DPH - Oprava zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 tomuto zákonu.

 

Vyjádření ministerstva financí:

Pojem oprava zdravotnického prostředku z přílohy č. 2 zákona o DPH a také z přílohy III směrnice 2006/112/ES nelze chápat jako celkový servis zdravotnického prostředku.

 

Pokud je revize (popřípadě čištění, dezinfekce,sterilizace) zdravotnického prostředku prováděna samostatně, podléhá základní sazbě daně.

 

V případě, že při opravě zdravotnického prostředku je nutné jeho čištění, dezinfekce, sterilizace a po jeho opravě je nutná revize, je tato revize (čištění, dezinfekce, sterilizace) součástí opravy a celá tato služba jako celek podléhá snížené sazbě daně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference