Nájem a pronájem

 

Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy.

 

V nájemní smlouvě se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat určitou konkrétní věc, která patří pronajímateli, či z ní brát užitky.

 

Nájemce může pronajatou věc dále pronajmout (podnájem), ledaže by to nájemní smlouva zakázala.

 

Pokud během nájmu dojde ke změně vlastnictví pronajaté věci, stane se její nabyvatel automaticky pronajímatelem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference