Účtování opravných položek

 

Tvorba zákonných opravných položek je upravena zákonem o rezervách a účtuje se na vrub účtu 558.

Snížení nebo zrušení zákonných opravných položek účtujeme na účtu 558.

 

Opravné položky tvoříme interním dokladem na účet 391.
Účet 391 musí být saldokontní.

Osoba, variabilní symbol a datum splatnosti musí být stejný jako na pohledávce ke které tvoříme rezervu.

Do dodatku se napíše rok kdy má být pohledávka promlčena (tj.rok kdy má být opravná položka zrušena).
Do původní pohledávky se napíše třídění "Opravná položka"

 

Tvorba opravné položky

Příklad:
Pohledávka 100.000,-, opravná položka ve výši 20%

Text Částka Účet Strana Poznámka
Tvorba opravné položky

20.000

391 D
Tvorba opravné položky 20.000 558 MD daňově účinný účet

 

Rušení opravné položky z důvodu promlčení

Rušení opravné položky provádíme v roce, kdy je pohledávka promlčena.

Rušení se provádí interním dokladem vždy pro jedinou pohledávku s následujícími řádky.

Text Částka Účet Strana Poznámka
Rušení opravné položky 20.000 391 MD
Rušení opravné položky 20.000 658 D Daňově účinný účet
Odpis pohledávky 100.000 311 D
Odpis pohledávky ve výši zákonné rezervy 20.000 546 MD Daňově účinný účet
Odpis pohledávky přesahující výši zákonné rezervy 80.000 546.N MD Daňově neúčinný účet

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference