Zákonné opravné položky k pohledávkám vzniklých po 1.1.2014

 

Od roku 2014 došlo ke zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám.

Toto zjednodušení se týká pouze pohledávek které vznikly po 1. lednu 2014.

(viz. čl. IV přechodného ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů).

 

Datum vzniku pohledávky je datum dodání zboží, služeb..(t.j. datum zdanitelného plnění).

Nejedná se tedy o datum splatnosti dané pohledávky.

 

Tvorba zákonných opravných položek je daňovým nákladem.

 

Tvorba opravné položky u pohledávek do 30.000 Kč

Dle § 8c zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se mohou vytvářet opravné položky k pohledávkám do 30.000,- Kč ve výši 100% v případě, že jsou dodrženy následující podmínky:

  • pohledávka vznikla po 1.1.2014
  • rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku nepřesáhla 30.000,- Kč
  • od konce sjednané doby splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců
  • celková hodnota pohledávek vůči témuž dlužníkovi nepřasahuje 30.000,- Kč

 

Tvorba opravné položky u pohledávek nad 30.000 Kč

Dle § 8a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se mohou vytvářet opravné položky k následujícím pohledávkám dle následujícíh pravidel:

  • pohledávka vznikla po 1.1.2014
  • není omezena výše pohledávky
  • u pohledávek nad 200.000 se nevyžaduje zahájení soudního řízení (za předpokladu, že pohledávka nebyla nabyta postoupením)

 

Doba od konce splatnosti pohledávky Výše opravné položky
18 měsíců 50%
36 měsíců (od 1.1.2015 30 měsíců) 100%

 

Tvorba opravné položky u pohledávek nabytých postoupením nad 200.000,- Kč

Dle § 8a, odst.2) zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů se mohou vytvářet opravné položky k pohledávkám nabytým postoupením jejichž hodnota v okamžiku vzniku byla vyšší než 200.000,- Kč pouze za předpokladu, že bylo zahájeno soudní řízení a poplatník se řízení řádně účastní.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference