Novinky roku 2014

 

Náhrada mzdy v době nemoci

Od 1.1.2014 zaměstnavatel platí náhradu mzdy za prvních 14 dnů.

Aby se zkrácená doba mohla uplatnit, nemoc musí začít nejdříve 1.1.2014.

 

Do 31.12.2013 zaměstnavatel platí náhradu mzdy za první tři týdny nemocenské. 

Pokud nemoc začala v prosinci 2013 a pokračuje do roku 2014, vyplácí se náhrada mzdy po staru, tedy po dobu 3 týdnů.

 

Vláda před dvěma lety kvůli hospodářské krizi dočasně zvýšila zaměstnavatelům úhradu nemocenské pracovníkům na 21 dnů.

Současně vláda snížila sazbu pojistného na nemocenské pojištění z 3,3 na 2,3 procenta.

Nižší sazba zůstává i v novém roce.

 

Nárok na nemocenskou v roce 2104

  • zaměstnanec má nárok na nemocenskou od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény
  • v období prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele
  • zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy za dny, které jsou pro zaměstnance pracovními dny, a že za první tři pracovní dny (nejvýše však za 24 odpracovaných hodin) náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne

 

Dohoda o provedení práce

Od roku 2014 byly upraveny odvody a zdanění u dohod o provedení práce.

 Změny naleznete zde.

 

Dohoda o pracovní činnosti

 Od roku 2014 byly upraveny odvody a zdanění u dohod o pracovní činnosti.

  Změny naleznete zde.

 

 Změny ve výpočtu exekučních srážek ze mzdy od 1.1.2014

S účinností od 1. 1. 2014 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky.

 

Od 1. 1. 2014 není zaměstnavatel povinen žádné srážky na základě dohody uzavřené mezi zaměstnancem a třetí stranou provádět, pokud k nim nedal předem souhlas.

To platí i pro dohodu o úhradě výživného.

Srážky na základě dohody uzavřené podle § 2045 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník) lze uzavřít nejvýše do poloviny mzdy.

 

Exekuční srážky se však budou nadále provádět podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.    

 

Ručení za DPH

Od 1. 1. 2014  ručí odběratel za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce nad 700 000 Kč.

 

Zdanění pozemků

Od prvního ledna se bude nově platit DPH ve výši 21% také u pozemků pod novými stavbami (platí pro bytový i rodinný dům). 

Generální finanční ředitelství se stále definitivně nevyjádřilo, zda DPH nebude podléhat dokonce celý převáděný pozemek, tedy nejen pouze pozemek pod stavbou.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference