Novinky 2021

 

Zde uvádíme nejdůležitejší změny pro rok 2021.

 

Zrušení superhrubé mzdy

Od ledna 2021 se ruší superhrubá mzda. Zdanění zaměstnanců se bude provádět pouze z hrubé mzdy.

Do roku 2021 zdanění podléhaly i odvody zaměstnavatele za zaměstnance.

 

Progresivní daň ze mzdy a zrušení solidární daně

Od ledna 2021 se zavádí progresevní zdanění mezd:

  • 15% sazby daně se uplatní do 48násobku průměrné mzdy (měsíční limit je tedy 141.764 Kč)
  • 23% sazba se uplatní u základu daně nad 48násobek průměrné mzdy

Tato změna nahrazuje takzvanou solidární daň.

 

Základní sleva na poplatníka

Od ledna 2021 se zvyšuje základní sleva na poplatníka na částku 27.840 Kč (zvýšení o 3.000 Kč).

V roce 2022 bude sleva na poplatníka ve výši 30.840 Kš (další zvýšení o 3.000,- Kč.)

 

Zrušení limitu u daňového bonusu

Změny se také dotknou daňového zvýhodnění na dítě, respektive limitu pro daňový bonus, který aktuálně činí 60 300 Kč. Nově už žádný limit nebude.

 

Školkovné

Školkovné pro rok 2020 činí až 14.600 Kč na jedno dítě, za rok 2021 jej bude možné uplatnit až v částce 15.200 Kč na jedno dítě.

 

Stravovací paušál

Od ledna 2021 je možné místo stravenek poskytnout peněžní plnění.

Podrobnosti naleznete zde.

 

Dlouhodobý majetek

Od roku 2021 dochází ke zvýšení hodnotové hranice pro hmotný majetek ze 40.000 na 80.000 Kč.

 

Současně dochází k urychlení odpisu investic obnovením mimořádných odpisů pro nový hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině s možností použití již pro majetek pořízený od 1.1.2020

Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let.

Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Bližší podrobnosti naleznete zde.

 

Nehmotný majetek

V zákoně o daních příjmů byl zrušen paragraf týkající se nehmotného majetku.

Nehmotný majetek se tedy bude nadále odepisovat pouze účetními odpisy, které jsou daňově uznatelné.

 

Zveřejňování účetní závěrky

Součástí změn pro rok 2021 je zavedení zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodním rejstříku prostřednictví přiznání k dani z příjmů právnických osob (poprvé se bude týkat účetní závěrky za rok 2021).

Obchodní korporace budou mít možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

 

Změny u DPH u komunálního odpadu

Do první snížené sazby DPH ve výši 15 % bude přeřazen komunální odpad a druhotné suroviny.

 

Novinky roku 2020

Zde uvádíme nejdůležitejší změny pro rok 2020.

 

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

5. května 2020

Daň z nabytí nemovitých věcí bude zrušena, schválila vláda. Zároveň s tím skončí i odpočty úroků z hypoték a úvěrů od stavebních spořitelen. Odpočty mohou zatím využít lidé u smluv uzavřených do konce roku 2021.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference