Přijaté příspěvky a dary

 

 

Přijaté příspěvky od obce

Někdy na pořádání akce poskytne příspěvek obec.

Obec za daný příspěvek vyžaduje protiplnění (uspořádání dané akce), takže se nejedná o dar.

 

Z tohoto důvodu máme zato, že se jedná o příspěvek na provozní činnost, který se účtuje na účet 682.

  • Středisko: Kulturní činnost
  • Zakázka: daná akce


 
Příklady:

Příspěvek na hody.

Příspěvek na dětský den.

Příspěvek od obce (platba autobusu)  na zájezd

 

Přijaté peníze od občanů

Dobrovolní hasiči často pořádají ve své obci kulturní akce.

  • Hody
  • Masopust
  • ...

 

Při těchto akcích nezřídka občané přispívají finančními dary.

Při hodech nebo masopustu se obchází místní obec.

V každém domě se zazvoní, pozve se na večerní zábavu.

Občané při této příležitosti poskytnou finanční obnos.

 

Dle našich zkušeností bývá docela obtížné identofikovat o jaký druh příjmu se vlastně jedná.

Rozlišení zda jde o dar nebo jiný příspěvek má přitom veliký dopad na účtování a následné zdanění.

Po mnoha diskuzích se přikláníme k názoru, že o dar se nejedná.

 

Zdůvodnění:

Dar se definuje jako plnění, které nemá protiplnění.

To znamená, že dárce za poskytnutý dar (peníze), nic neobdrží.

 

V tomto případě, ale mají poskytnuté peníze spíše formu "dobrovolného" vstupného na veřejné produkci.

Před domem se zpívá, tančí, průvod je v kroji nebo maskách, nalévá se víno..

Z tohoto důvodu máme zato, že se jedná o příspěvek na provozní činnost, který se účtuje na účet 682.

 

Daný příjem je příjmem dané činnosti (akce).

Protože se nejedná o dar, tak příjem je předmětem daně (pokud přesáhne nákklady z dané akce) a náklady vynaložené na daný příjem (akci), jsou daňově uznatelné do výše příjmů (pokud příjmy jsou vyšší než výdaje).

 

Příklad

Při masopustu jsme obešli vesnici a dostali od občanů dobrovolné příspěvky.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Masopust

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
příspěvek pč Příspěvek na provozní činnost 1.000,- 682.N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

Přijaté dary od sponzorů

 

Pokud dostaneme finanční prostředky od sponzorů je důležitá skutečnost, zda se jedná o:

  • dar
  • reklamní příjem

 

Dar

Dar se definuje jako plnění, které nemá protiplnění.

Pokud např. nějaký sponzor poskytne dar na dětský den a na danou akci přijde, tak se o protiplnění nejedná.

Pokud o své vůli, umístíme na danou akci tabuli s poděkováním, tak dle našeho názoru se stále jedná o dar (z naší strany se jedná o dobrou vůli).

 

Reklamní příjem

Reklama je v okamžiku, kdy umístíme na danou akci např. reklamní ceduli se jménem sponzora. Toto protiplnění ale musí být uvedeno ve smlouvě jako naše povinnost.

V tomto okamžiku se o dar nejedná a celý příjem podléhá zdanění jako reklamní příjem.

 

Účtování daru

Při účtování daru je třeba připomenout, že dary nejsou předmětem daně.

Náklady, které jsme uhradili pomocí daru, nejsou také daňově uznatelné.

 

Přijaté dary účtujeme účtujeme na účet 682 - Přijaté příspěvky.

Doporučujeme založit analityku např. 682.09N - Přijaté dary

 

Přijaté dary nejsou příjmem z dané činnosti.

Přijaté dary jsou pouze zdrojem krytí, abychom mohli danou činnost (dětský den), uskutečnit.

Z tohoto důvodu přijaté dary neúčtujeme na žádnou činnost (středisko).

Abychom ale moohli vyjet ziskovost dané akce (dětský den...), tak můžeme účtovat na zakázku.

 

Příklad:

Přijali jsme sponzorký dar na dětský den

Středisko: -

Zakázka: Dětský den

Činnost Text Částka Účet Strana Poznámka
dar+ Nabytí daru 100 682.09N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 100 211 MD -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference