Přijaté příspěvky a dary

 

 

Přijaté příspěvky od obce

Někdy na pořádání akce poskytne příspěvek obec.

Obec za daný příspěvek vyžaduje protiplnění (uspořádání dané akce), takže se nejedná o dar.

 

Z tohoto důvodu máme zato, že se jedná o příspěvek na provozní činnost, který se účtuje na účet 682.

  • Středisko: Kulturní činnost
  • Zakázka: daná akce


 
Příklady:

Příspěvek na hody.

Příspěvek na dětský den.

Příspěvek od obce (platba autobusu)  na zájezd

 

Přijaté peníze od občanů

Dobrovolní hasiči často pořádají ve své obci kulturní akce.

  • Hody
  • Masopust
  • ...

 

Při těchto akcích nezřídka občané přispívají finančními dary.

Při hodech nebo masopustu se obchází místní obec.

V každém domě se zazvoní, pozve se na večerní zábavu.

Občané při této příležitosti poskytnou finanční obnos.

 

Dle našich zkušeností bývá docela obtížné identofikovat o jaký druh příjmu se vlastně jedná.

Rozlišení zda jde o dar nebo jiný příspěvek má přitom veliký dopad na účtování a následné zdanění.

Po mnoha diskuzích se přikláníme k názoru, že o dar se nejedná.

 

Zdůvodnění:

Dar se definuje jako plnění, které nemá protiplnění.

To znamená, že dárce za poskytnutý dar (peníze), nic neobdrží.

 

V tomto případě, ale mají poskytnuté peníze spíše formu "dobrovolného" vstupného na veřejné produkci.

Před domem se zpívá, tančí, průvod je v kroji nebo maskách, nalévá se víno..

Z tohoto důvodu máme zato, že se jedná o příspěvek na provozní činnost, který se účtuje na účet 682.

 

Daný příjem je příjmem dané činnosti (akce).

Protože se nejedná o dar, tak příjem je předmětem daně (pokud přesáhne nákklady z dané akce) a náklady vynaložené na daný příjem (akci), jsou daňově uznatelné do výše příjmů (pokud příjmy jsou vyšší než výdaje).

 

Příklad

Při masopustu jsme obešli vesnici a dostali od občanů dobrovolné příspěvky.

Středisko: Kulturní činnost

Zakázka: Masopust

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
příspěvek pč Příspěvek na provozní činnost 1.000,- 682.N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

Přijaté dary od sponzorů

 

Pokud dostaneme finanční prostředky od sponzorů je důležitá skutečnost, zda se jedná o:

  • dar
  • reklamní příjem

 

Dar

Dar se definuje jako plnění, které nemá protiplnění.

Pokud např. nějaký sponzor poskytne dar na dětský den a na danou akci přijde, tak se o protiplnění nejedná.

Pokud o své vůli, umístíme na danou akci tabuli s poděkováním, tak dle našeho názoru se stále jedná o dar (z naší strany se jedná o dobrou vůli).

 

Reklamní příjem

Reklama je v okamžiku, kdy umístíme na danou akci např. reklamní ceduli se jménem sponzora. Toto protiplnění ale musí být uvedeno ve smlouvě jako naše povinnost.

V tomto okamžiku se o dar nejedná a celý příjem podléhá zdanění jako reklamní příjem.

 

Sponzor zaplatil dresy pro závody a na dresech je jeho reklama.

Středisko: Reklamní příjem

Zakázka: požární sport

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
preklama Příjem z reklamy 1.000,- 602.09 D daňový účet
- Příjem do pokladny 1.000,- 211 MD -

 

Účtování daru

Při účtování daru je třeba připomenout, že dary nejsou předmětem daně.

Náklady, které jsme uhradili pomocí daru, nejsou také daňově uznatelné.

 

Přijaté dary účtujeme účtujeme na účet 682 - Přijaté příspěvky.

Doporučujeme založit analityku např. 682.09N - Přijaté dary

 

Přijaté dary nejsou příjmem z dané činnosti.

Přijaté dary jsou pouze zdrojem krytí, abychom mohli danou činnost (dětský den), uskutečnit.

Z tohoto důvodu přijaté dary neúčtujeme na žádnou činnost (středisko).

Abychom ale moohli vyjet ziskovost dané akce (dětský den...), tak můžeme účtovat na zakázku.

 

Příklad:

Přijali jsme sponzorký dar na dětský den

Středisko: -

Zakázka: Dětský den

Činnost Text Částka Účet Strana Poznámka
dar+ Nabytí daru 100 682.09N D nedaňový účet
- Příjem do pokladny 100 211 MD -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference