Odhlášení zaměstnance z ČSSZ

Do 8 dnů od ukončení pracovní smlouvy se zaměstnanec musí odhlásit z České správy sociálního zabezpečení.

 

Postup v TaxEditu

Pro případ, že používáte Delfy s TaxEditem, postupujte následovně.

V TaxEditu se postavte na daného poplatníka a vyberte volbu Nový dokument.

Jděte na kartu Závislá, srážková, zaměstnanci.

Zde vyberte formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání.

Formulář vyplníme.

Typ akce - zde vyplníme 2 (nástup do zaměstnání)

Kód zdravotní pojišťovny - vybereme příslušný kód ZP daného zaměstnance.

 

Odeslání formuláře

Z formuláře vytvoříme xml a odešleme pomocí datové schránky.

 

Změna od 1.dubna 2022

Od 1. dubna 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022).

Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později. Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference