Výkon činnosti jednatele

 

Vztah jednatele může být upraven smlouvou o výkonu funkce, ve které bude sjednána odměna.

Smlouva o výkonu funkce se řídí dle příkazní smlouvy (§ 2430 až 2444  občanského zákoníku).

 

Daň ze závislé činnost

Odměna která náleží jednateli na základě uzavřené smlouvy o výkonu funkce je  příjmem ze závislé činnosti (viz. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů)

 

Zdravotní pojištění 

Pro účely zdravotního pojištění je jednatel považován za zaměstnance.

 

Sociální pojištění

Pro účely sociálního pojištění je jednatel považován za zaměstnance.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference