Dohoda o pracovní činnosti

 

Dohoda o pracovní činnosti musí být podle ustanovení  § 77 odst. 1 zákoníku práce uzavřena písemně.

 

Rozsah práce

Rozsah práce za rok nesmí v součtu překročit polovinu normální roční délky pracovní doby.

 

Dohoda o pracovní činnosti musí být písemná a musí uvádět

  • sjednané práce
  • sjednaný rozsah pracovní doby
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (doba určitá nebo doba neurčitá)

 

Zrušení dohody o pracovní činnosti

Zrušit DPČ je výrazně jednodušší než ukončit pracovní poměr.

Pokud přímo v dohodě není sjednán způsob zrušení, je možné ji zrušit dohodou účastníků ke sjednanému dni.

Jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15-denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhému účastníku.

Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

 

Daň z  příjmů

Od roku 2014 se z dohody o pracovní činnosti odvádí zálohová daň, stejně jako u pracovního poměru.

Není tedy důležité, zda zaměstnanec podepsal prohlášení ani výše výdělku.

Pokud zaměstnanec podepíše prohlášení, může uplatňoat slevy na dani.

 

Zdravotní pojištění

Odvody zdravotního pojištění najdete v kapitole Zdravotní pojištění.

 

Sociální pojištění

Odvody sociálního pojištění najdete v kapitole Sociální pojištění

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference