Podpora malým společnostem s.r.o.

 

Vláda dne 4.května 2020 schválila podporu malým s.r.o.

Společníci malých s.r.o. postižených krizí dosáhnou nově na příspěvek 500 Kč denně. Čerpat ho mohou od 12.3.2020 do 8.6.2020, firma ale musí být aktivní. Celkem tak mohou malí podnikatelé získat za uvedené období 44.500 korun.

 

Novelu by měla ještě tento týden ve stavu legislativní nouze projednat Sněmovna a poté Senát. Finanční správa začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, což ministerstvo předpokládá v průběhu příštího týdne.

 

Podmínkou je společnost s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (v přímém příbuzenském vztahu). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni.

 

Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH.

 

Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference