Zatřídění majetku

 

Majetek se pro stanovení správné výše odpisů musí zatřídit do odpisové skupiny.

 

V současné době máme 6 odpisových skupin.

Odpisová skupina Doba odepisování
1 3 roky
2 5 let
3 10 let
4 20 let
5 30 let
6 50 let

 

Jak zjistit odpisovou skupinu

V příloze 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno třídění hmotného majetku do odpisových skupin pomocí kódů klasifikace CZ-CPA a CZ-CC.

 

  • CZ-CPA je klasifikace produkce.
  • CZ-CC je klasifikace stavebních děl.

 

Některé majetky se dají zatřídit přímo dle zákona, pokud naleznete majetek dle názvu.

Přílohu daného zákona naleznete zde.

 

Nalezení kódu

Ve složitějších případech je nutno nejdříve najít pro daný majetek kód pro CZ-CPA nebo CZ-CC.

Číselník zvolte dle druhu majetku.

Číselník klasifikace produkce  a stavebních děl uveřejňuje Český statistický úřad (ČSÚ).

Číselníky naleznete na stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace

Odpisovou skupinu v zákoně naleznete poté dle zjištěného kódu.

Na kartu majetku doporučujeme nalezený kód napsat.

 

Klasifikace produkce

Soubor CZ-CPA otevřete zde.

 

Příklad:

Chceme zatřídit stroj na řezání kovu vodním paprskem.

V číselníku CZ-CPA jsme našli:

28.41.24 - Obraběci stroje k hoblovani, strojni pily, odřezavaci stroje a jine stroje na řezani kovů

V zákoně je v odpisové skupině 2 uvedeno:

28.4 - Kovoobráběcí a ostatní obráběcí stroje.

 

Náš stroj patří do skupiny 28.4., takže ho zatřídíme do 2. odpisové skupiny.

 

 

 

Špatně zatříděný majetek

V případě, že byl majetek špatně zatříděn, je nutné ho přeřadit do jiné odpisové skupiny a daňové odpisy přepočítat od počátku daňového odpisování.

Pokud se změna týká více zdaňovacích období a změna zatřídění majetku  znamená zvýšení daňové povinnosti, je potřeba podat dodatečné daňové přiznání.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference