Nákup majetku finančním leasingem

 

U finančního leasingu majetek zůstává po dobu nájmu majetkem leasingové firmy.

Po skončení nájmu, přechází za symbolickou cenu na nájemce.

 

Účtování závisí na pořizovací ceně (t.j. na jakou částku zní faktura od leasingové firmy, nikoliv původní cena leasingu).

Zde je důležité zjistit, zda tato cena je nižší než limit pro dlouhodobý majetek. Tento limit by měla stanovit každá účetní jednotka ve své účetní směrnici.

Ve většině případů pořizovací cena bude pod limitem pro dlouhodobý majetek.

 

Účtování do spotřeby

Pokud je cena nižší, než limit pro dlouhodobý majetek určené účetní jednotkou, pořizovací cena se zaúčtuje na příslušný účet 501.

Účetní jednotka se ale může rozhodnout, že předměty po skončení leasingu bude účtovat na dlouhodobý majetek i v případě, že cena je nižší než limit.

 

Účtování na majetek

Pokud je cena vyšší, než limit pro dlouhodobý majetek určené účetní jednotkou, pořizovací cena se zaúčtuje na příslušný účet 02X.

Tento postup vřele doporučujeme.

Rozhodně je lepší, pokud daný majetek je evidován v účetnictví. V případě, že má inventární kartu, můžete na něj sledovat opravy, technické prohlídky a podobně.

 

Odpisy

Pokud je pořizovací cena nižší než limit pro dlouhodobý majetek určený zákonem, je možno udělat daňový odpis majetku na jeden rok.

 

Příklad

Skončila nám leasingová smlouva na Fiat 500.

Leasingová firma poslala fakturu va výši 1.000,- + DPH 210,-

Účtování:

Text Částka Účet Strana Poznámka
FIAT 500 - pořizovací cena

1.000

022 md  .
DPH 210 343 MD  .
Závazek 1.210 321 D  .

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference