Odpisy nehmotného majetku

 

V daňové evidenci jsou výdaje na pořízení nehmotného dlouhodobého majetku daňově uznatelné (§ 24 odst.2 písm. zn) zákona o daních z příjmů).

 

Odpisování dlouhodobého nehmotného majetku se týká tedy jen těch, kdo vedou podvojné účetnictví. Odpisy nehmotného mejatku řeší § 32a zákona o daních z příjmů.

 

Kdo odepisuje

Nehmotný majetek odpisuje vlastník nebo ten který k němu získal za úplatu právo užívání.

 

Výše odpisů se stanoví na měsíce

Dle zákona o daních z příjmů, § 32a, odst.5 se odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, počínaje následujícím měsícem po dni v němž byly splněny podmínky pro odepisování.

 

Příklad:

V říjnu daného roku koupíme nový software. Pro daný rok tedy budeme odepisovat po dobu 2 měsíců (listopad a prosinec)

 

Doba odepisování nehmotného majetku

Dle zákona o daních z příjmů, § 32a, odst.4 se nehmotný majetek odepisuje po dobu:

  • Software - 36 měsíců
  • Audovizuální dílo - 18 měsíců
  • Zřizovací výdaje - 60 měsíců
  • Ostatní nehmotný majetek - 72 měsíců

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference