Zařazení hmotného majetkuPro zařazení doporučujeme určit 3 cenové hranice

  1. Hmotný majetek do 10.000,-
  2. Hmotný majetek od 10.001,- do 39.999,-
  3. Hmotný majetek do 40.000,-

 

Zařazení majetku v ceně do 10.000,- Kč

Částku 10.000 jsme určili jako hraniční částku pro časové rozlišení nákladů. Pro účtování majetku do 10.000,- Kč máme 2 možnosti.

Obě možnosti jsou rovnocené a způsob účtování zvolíme buď po konzultaci s klientem nebo pomocí našeho citu.

Pokud chceme majetek evidovat, účtujeme na účtech skupiny 0, nikdy na účtech skupiny 5 jako DHM (drobný hmotný majetek).


1. Majetek chceme evidovat

Majetek účtujeme na standardní majetkové účty 013, 022..

Odpisová skupina je 0.

Doba odepisování majetku 1 rok

Rok zahájení odepisování bude rok nákupu majetku.


2. Majetek nechceme evidovat

Pokud majetek nechceme evidovat, tak použijeme standardní nákladový účet.

Nikoliv účet který má specifikaci drobný majetek (nevytváříme kartu)

Nákup hmotného majetku účtujeme na účet 501….

Nákup nehmotného majetku účtujeme na účet 518…

 

Zařazení majetku v ceně od 10.001,- až 39.900,- Kč

Majetek účtujeme na standardní majetkové účty 013, 022..

Odpisová skupina je 0.

Doba odepisování majetku 2 roky (při ceně majetku do 25.000,-)

Doba odepisování majetku 3 roky (při ceně majetku nad 25.000,-)

Rok zahájení odepisování bude rok nákupu majetku.

 

Zařazení majetku v ceně od 40.000,- Kč

Majetek účtujeme na standardní majetkové účty 013, 022..

Odpisová skupina je dle zatřídění SKP.

Vytvoříme odpisový plán.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference