Prodej zboží do EU plátci

 

Příjemce zboží je plátcem DPH (t.j. poskytne svoje DIČ).

 

Dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie plátci DPH je osvobozeno od DPH, základ daně (cena) bude uvedena bez DPH.

 V případě, že dodavatel je registrován k DPH i ve státě odběratele, tak DPH odvede dodavatel. Jedná se defacto o tuzemské plnění ve státě odběratele.

 

DIČ odběratele

Aby se jednalo o dodání zboží do EU, tak odběratel musí poskytnout DIČ členského státu, kde končí přeprava zboží.

Pokud tedy vezeme zboží do Itálie, tak odběratel musí dodat italské DIČ. V případě dodání jakéhokoliv jiného (německého, rakouského..) se nejedná o dodání zboží do EU.

Osvobození nelze uplatnit v případě, že je dodáváno zboží osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě nebude předmětem daně

 

Místo plnění

Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je místo, kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko).


Datum zdanitelného plnění

Dnem zdanitelného plnění je den dodání nebo den přijetí platby, podle toho který den nastane dříve .

 

Výkazy DPH

Dodání zboží do EU je osvobozené plnění které se uvádí do daňového přiznání.
Dodání zboží do EU se zahrne do souhrnného hlášení k DPH. 

Prodej zboží neplátcem DPH do EU

V případě, že dodavatel zboží není plátcem DPH, tak se z dodání zboží DPH neuplatňuje.

Je jedno, zda odběratel je či není plátce DPH.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference