Prodej zboží do EU plátci

 

Příjemce zboží je plátcem DPH (t.j. poskytne svoje DIČ).

 

Dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie plátci DPH je osvobozeno od DPH, základ daně (cena) bude uvedena bez DPH.

 V případě, že dodavatel je registrován k DPH i ve státě odběratele, tak DPH odvede dodavatel. Jedná se defacto o tuzemské plnění ve státě odběratele.

 

Místo plnění

Místem plnění při dodání zboží do jiného členského státu je místo, kde odeslání nebo přeprava začíná (tuzemsko).


Datum zdanitelného plnění

Dnem zdanitelného plnění je den dodání nebo den přijetí platby, podle toho který den nastane dříve .

 

Výkazy DPH

Dodání zboží do EU je osvobozené plnění které se uvádí do daňového přiznání.
Dodání zboží do EU se zahrne do souhrnného hlášení k DPH. 

Prodej zboží neplátcem DPH do EU

V případě, že dodavatel zboží není plátcem DPH, tak se z dodání zboží DPH neuplatňuje.

Je jedno, zda odběratel je či není plátce DPH.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference