Prodej zboží do EU neplátci

 

Příjemce zboží není plátcem DPH (t.j. neposkytne svoje DIČ).

 

Dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie neplátci DPH není osvobozeno od DPH, zboží je dodáváno za cenu včetně DPH dle sazby v tuzemsku.

Místo plnění je v tuzemsku.

 

V případě, že dodavatel je registrován k DPH i ve státě odběratele, tak DPH odvede dodavatel. Jedná se defacto o tuzemské plnění ve státě odběratele.

 

V případě, že dodavatel není registrován v daném členském státě k DPH, tak při překročení maximálního obratu se musí k DPH v daném členském státě zaregistrovat.

Do limitů pro registraci v jiných členských státech EU se započítává pouze zboží, které jsme dodali osobám, pro které pořízení tohoto zboží není předmětem daně, tedy převážně běžným (nepodnikajícím) občanům.

 

Na rozdíl od obratu pro účely registrace k DPH se v případě zasílání zboží sleduje překročení limitu za kalendářní rok tj. od 1.ledna. do 31.prosince.

 

Maximální obrat si stanovují jednotlivé členské státy samostatně:

StátMaximální obrat za rok
Belgie 35.000 €
Dánsko 280.000 DKK
Německo 100.000 €
Řecko 35.000 €
Španělsko 35.000 €
Francie 100.000 €
Itálie 100.000 €
Irsko 35.000 €
Lucembursko 100.000 €
Nizozemí 100.000 €
Rakousko 35.000 €
Portugalsko 35.000 €
Finsko 35.000 €
Švédsko 320.000 SEK
Velká Británie 70.000 GBP
Česká republika 1 140 000 CZK
Estonsko 35.151 €
Lotyšsko 24.000 LVL
Litva 125.000 LTL
Kypr 35.000 €
Maďarsko 8.800.000 HUF
Malta 35.000 €
Polsko 160.000 PLN
Slovensko 35.000 €
Slovinsko 35.000 €
Rumunsko 118.000 RON
Bulharsko 70.000 BGN

 

Prodej zboží neplátcem DPH do EU

V případě, že dodavatel zboží není plátcem DPH, tak se z dodání zboží DPH neuplatňuje.

Je jedno, zda odběratel je či není plátce DPH.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference