Jednotný správní doklad (JSD)

 

Při dovozu zboží, po celním odbavení, celnice vystaví JSD.

Pomocí JSD účtujeme

  • Clo (pokud bylo vyměřeno)
  • DPH z dovozu zboží

 

Doklad

Účetním dokladem je JSD.

K JSD doporučujeme připojit

  • kopii faktury za nákup zboží
  • kopii faktury za dopravu (pokud existuje)

Předmětné faktury již máme zaúčtovány jiným účetním případem.

 

Datum zdanitelného plnění

Datumem zdanitelného plnění je den propuštění zboží do celního režimu volný oběh.

Toto datum nalezneme na JSD jako Datum vydání rozhodnutí.

 

Výpočet DPH

Při dovozu zboží si DPH vypočte sám plátce.

Podrobný postup výpočtu DPH je uveden v Účetní podpoře, DPH, Zboží, Dovoz zboží.

 

Účtování cla

Vyměřené clo je složkou pořizovací ceny zboží.

Účtování cla tedy záleží na zvolené účetní metodice.

 

Příklad:

Dodavatel nám zaslal fakturu na 100.00,- Kč

DPH jsme na zákadě JSD určili ve výči 20.000,- Kč

 

JSD:

Předpis Text Částka Účet Strana
clo
Clo 100 131 (504)
MD
d20 Přijatá DPH z dovozu zboží 20%
20.000 343.d20 MD
uzTZ20
Uskutečněná DPH z dovozu zboží 20% 20.000 343.ud20 D

Závazek vůči celnici
100 379 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference