Osvobození od DPH při dovozu zboží

 

Které zboží je při dovozu osvobozeno od DPH řeší § 71 zákona o DPH.

Při dovozu zboží je od daně osvobozeno zboží, jehož úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR, s výjimkou alkoholických nápojů, parfémů, toaletní vody, tabáků a tabákových výrobků.

 

Obchodní vzorky

Od daně je osvobozen dovoz zboží, jestliže je dováženému zboží přiznáno osvobození od cla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, pokud se jedná o:

h) zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti,

  • 1. vzorky zboží nepatrné hodnoty,
  • 2. tiskoviny a reklamní materiál,
  • 3. zboží používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události,

 

Nepatrná hodnota u vzorků zboží se bere z celních předpisů.

V současnosti se neplatí clo u zboží do 150 EUR.  Z toho plyne, že pokud neplatíme clo u vzorku, tak neplatíme ani DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference