Nákup zboží z EU plátcem DPH

 

Pokud je kupující plátce DPH, je důležité, zda zboží nakoupil od plátce či nikoliv.

Rovněž je důležité místo plnění.

 

Místo plnění

Podle § 11, zákona o DPH platí, že za místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu je považováno místo, kde se zboží nachází po ukončení přepravy.

 

Nákup zboží z EU od plátce

 

1. Místo plnění tuzemsko

Pokud pořizujeme zboží z jiného členského státu Evropské unie od plátce DPH, sami si vypočteme daň na výstupu  a zároveň máme nárok na odpočet daně, tedy daň na vstupu. Jedná se o tzv. samovyměření daně.

Odvod daně finančnímu úřadu tak bude nulový.

 

2. Místo plnění mimo tuzemsko

Jedná se o případy, kdy český plátce objedná zboží např. z Polska pod svým DIČ CZxxxx, ale zboží nechá převést od dodavatele např. do Německa.

 

Dle § 11, odst 2 nemá plátce nárok na odpočet daně. V tomto případě, tedy plátce musí DPH odvést.

Pokud však pořizovatel následně vypořádá daň ve státě, kde skončila doprava (tedy v Německu), je podle ustanovení § 11 odst. 3 oprávněn snížit základ daně v tuzemsku o základ daně, z kterého byla odvedena daň v Německu.

 

Nákup zboží od neplátce DPH

Pokud plátce DPH pořídí zboží z EU od neplátce DPH, jedná se o plnění které není předmětem daně a nikde s v daňovém přiznání neuvádí.

V definici pořízení zboží z EU se jako podmínka uvádí nákup zboží od osoby registrované k DPH (viz § 16), což v tomto případě neplatí.

 

Jedná se tedy o obdobnou situaci, jako když plátce kupuje zboží v tuzemsku od neplátce.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference