Nákup zboží z EU plátcem DPH

 

Pokud je kupující plátce DPH, je důležité, zda zboží nakoupil od plátce či nikoliv.

 

Nákup zboží od neplátce DPH

Pokud plátce DPH pořídí zboží z EU od neplátce DPH, jedná se o plnění které není předmětem daně a nikde s v daňovém přiznání neuvádí.

 

Jedná se o obdobnou situaci, jako když plátce kupuje zboží v tuzemsku od neplátce.

 

Nákup zboží z EU od plátce


Pokud pořizujeme zboží z jiného členského státu Evropské unie od plátce DPH, sami si vypočteme daň na výstupu  a zároveň máme nárok na odpočet daně, tedy daň na vstupu. Jedná se o tzv. samovyměření daně.

Odvod daně finančnímu úřadu tak bude nulový.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference