Nákup zboží z EU

 

Pořízení zboží z jiného členského státu

Definici najdeme v § 16 zákona o DPH:

(1) Pořízením zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona rozumí nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím od osoby registrované k dani v jiném členském státě, která není osvobozenou osobou, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno z jiného členského státu do členského státu od něj odlišného

  • a) osobou, která uskutečňuje dodání zboží,
  • b) pořizovatelem, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu, nebo
  • c) zmocněnou třetí osobou.

(2) Za pořízení zboží z jiného členského státu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

  • a) dodání zboží s instalací nebo montáží,
  • b) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  • c) zasílání zboží,
  • d) přemístění obchodního majetku z jiného členského státu do tuzemska pro účely uvedené v § 13 odst. 7,
  • e) nabytí vratného obalu za úplatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference