Nákup zboží z EU

 

Pokud je kupující plátce DPH, je důležité, zda zboží nakoupil od plátce či nikoliv.

 

Nákup zboží od plátce DPH

Při pořízení zboží z EU rozlišujeme:

  • Pořízení zboží z EU bez instalace
  • Pořízení zboží z EU s instalací

 

Nákup zboží od neplátce DPH

Pokud plátce DPH pořídí zboží z EU od neplátce DPH, jedná se o plnění které není předmětem daně a nikde s v daňovém přiznání neuvádí.

 

Jedná se o obdobnou situaci, jako když plátce kupuje zboží v tuzemsku od neplátce.

 

Nákup zboží z EU neplátcem DPH

Jak je to v případě, že kupující není plátce DPH a pořídí z EU zboží?

 

Pokud během dvou kalendářních let nepřekročí nákup částku 326.000 Kč, tak se nic neděje.

 

V případě, že nákup uvedenou částku převyšuje, tak se kupující stává osobou identifikovanou k dani.

 

Identifikovanou osobou se tak stane osoba povinná k dani (podnikatel), pokud pořídí zboží (nejedná se o nový dopravní prostředek a o zboží, které je předmětem spotřební daně) z jiného členského státu, jehož hodnota v příslušném i bezprostředně předcházejícím kalendářním roce překročí částku 326 000 Kč.

 

Identifikovanou osobou se stane ode dne pořízení zboží, kterým se stanovený limit překročí.

Do tohoto limitu se zahrnuje pouze pořízení zboží, které je předmětem daně (viz § 2 odst. 2 písm. b) zákona o DPH).

Nezahrnuje se pořízení zboží, které je předmětem spotřební daně a pořízení nových dopravních prostředků (na tyto se uvedený limit nevztahuje, platí povinnost registrovat se při jejich prvním pořízení).


Po překročení limitu je nutno do 15 dnů podat přihlášku k registraci ode dne, kdy byl uvedený limit překročen.

Přihláška se podává dle § 97 zákona o DPH jako identifikovaná osoba.

Z nákupů z EU se pak odvádí daň na základě podaného daňového přiznání k DPH.

Pro tuzemská plnění kupující bude chovat stále jako neplátce (t.j. prodej bez DPH). 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference