Oprava výše daně při dovozu

Zákon obsahuje v § 44 postup při opravě základu daně. Text tohoto ustanovení novela zákona nezměnila a zůstává ve vazbě na celní předpisy. Dává povinnost plátci v případě zjištění nesprávného stanovení základu daně nebo výpočtu daně oznámit tuto skutečnost celnímu orgánu a pokud dojde k doměření daně, zůstává plátci nárok na odpočet. Vzhledem k výše uvedeným změnám v přiznávání daně podle § 23 zákona může přicházet v úvahu doměření daně jen u zboží dovezeného do konce roku 2004.


Kromě toho řeší toto ustanovení i případy, kdy celní orgán daň vrátí a na základě toho je plátce povinen vrátit již uplatněný odpočet snížením odpočtu ve svém daňovém přiznání, ovšem zase u zboží dovezeného do konce roku 2004.

 

Jak je z uvedeného zřejmé, § 44 zákona neřeší případy, kdy plátce bude potřebovat opravit základ daně a daň z dovozu zboží, kterou zahrnul do svého daňového přiznání. V takovém případě nezbývá nic jiného, než postupovat podle § 42 zákona, který stanoví postup při opravě základu daně a daně u tuzemských zdanitelných plnění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference