Přeprava zboží

 

Přeprava zboží se rozlišuje na:

  • přepravu zboží v tuzemsku
  • přepravu mezi členskými státy
  • přepravu zboží s třetími zeměmi

 

Přepravou zboží mezi členskými státy je přeprava zboží, pokud místo zahájení a místo ukončení přepravy je na území dvou různých členských států.

 

Přeprava osobě povinné k dani

Osoba povinná k dani je podnikatel (nemusí být plátce DPH)

V zákoně není tato služba vyjmenována, takže se uplatní základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

Místo plnění je tedy tam, kde má příjemce služby (odběratel) sídlo nebo stálou provozovnu.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého plátce přepravu z Brna do Vídně.

Místo plnění je v ČR.

Přepravce vystaví tuzemský daňový doklad.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro rakouského plátce přepravu z Brna do Vídně.

Místo plnění je v Rakousku.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge)

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro německého plátce přepravu z Brna do Mnichova.

Místo plnění je v Německu.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge)

Německý příjemce služby přizná daň v Německu

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro rakouského plátce přepravu z Brna do Prahy.

Místo plnění je v Rakousku.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge)

 

Příklad

Rakouská spediční firma provádí pro českého plátce přepravu z Brna do Prahy.

Místo plnění je v ČR.

Přepravce vystaví doklad bez DPH (reverse charge).

Český příjemce služby přizná daň v ČR.

 

 

Přeprava zboží osobě nepovinné k dani

Osoba nepovinná k dani je soukromá osoba která nepodniká.

 

Místo plnění řeší § 10f zákona o DPH:

  • Místem plnění  je místo, kde se přeprava uskutečňuje.
  • Pokud je přeprava mezi dvěma členskými státy, místem je místo kde přeprava začíná

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého občana přepravu z Brna do Prahy.

Místo plnění je v ČR

Přepravce vystaví daňový doklad včetně DPH.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého občana přepravu z Vídně  do Prahy.

Místo plnění je Rakousko.

Přepravce se musí v Rakousku zaregistrovat jako plátce DPH a vystaví rakouský daňový doklad včetně rakouského DPH. 

 

Přeprava zboží při dovozu a vývozu

Dovoz zboží (vývoz) je okamžik, kdy je zboží vpuštěné do EU (nebo EU opouští).

Přeprava zboží při dovozu a vývozu je od daně osvobozena s nárokem na odpočet (viz. § 69 zákona o DPH).

Díky tomu uvedená přeprava nepodléhá žádné DPH.

Toto ustanovení platí jak pro osoby povinné k dani, tak i pro osoby nepovinné.

 

Příklad

Česká spediční firma provádí pro českého plátce přepravu z ČR do USA.

Místo plnění je ČR (provádí se pro podnikatele).

Protože je tato přeprava od DPH osvobozena, přepravce vystaví daňový doklad bez DPH.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference