Opravy lékařských přístrojů

 
Opravy zdravotnických prostředků jsou uvedeny v příloze č. 3 k zákonu DPH jako služby podléhající snížené sazbě daně.

 

Praxe ale ukázala, že je problém přesně specifikovat, co se za opravu lékařských přístrojů považuje a co nikoliv.

 

Co se považuje za opravu lékařských přístrojů

Ministerstvo financí vymezilo pojem oprav zdravotnických prostředků při projednávání této problematiky s Komorou daňových poradců.

 

Příspěvek č. 276/20.05.09 - K výkladu pojmu služby z Přílohy č. 2 zákona o DPH - Oprava zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 1 tomuto zákonu.

 

Vyjádření ministerstva financí:

Pojem oprava zdravotnického prostředku z přílohy č. 2 zákona o DPH a také z přílohy III směrnice 2006/112/ES nelze chápat jako celkový servis zdravotnického prostředku.

 

Pokud je revize (popřípadě čištění, dezinfekce,sterilizace) zdravotnického prostředku prováděna samostatně, podléhá základní sazbě daně.

 

V případě, že při opravě zdravotnického prostředku je nutné jeho čištění, dezinfekce, sterilizace a po jeho opravě je nutná revize, je tato revize (čištění, dezinfekce, sterilizace) součástí opravy a celá tato služba jako celek podléhá snížené sazbě daně.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference