Opravy

 

Oprava provedená zdarma se obecně považuje za zdanitelné plnění - poskytnutí služby s povinností odvodu DPH, a to z ceny obvyklé. U záruční opravy to ale neplatí.

U záruční opravy se nejedná totiž o službu, ale o povinnost vyplývající výrobci a následně prodejci z občanského zákoníku.

 

Záruční opravy

Rozhodnutí zda se jedná o záruční opravu je vždy na prodejci. Záruční oprava je taková, kdy danou opravu prodejce provede zdarma.

 

Opravu provádí prodejce nebo výrobce

Pokud záruční opravu provede prodávající nebo výrobce sám, daňová povinnost mu bez ohledu na rozsah nákladů vynaložených na opravu nevzniká.

 

Opravu provádí opravna

V případě, že zákazníkovi opraví vadný výrobek bezplatně pověřená opravna (jiný právní subjekt než prodejce nebo výrobce), zdanitelné plnění jí nevzniká ve vztahu k zákazníkovi, ale ve vztahu k prodejci, pro kterého záruční opravy provádí.


Stejně tak jako vznikne prodejci při následném přeúčtování těchto oprav výrobci.

To znamená že pokud dochází k přefakturaci za provedenou záruční službu, tak se jedná o zdanitelné plnění.

 

Místo plnění u oprav

  • Fakturace osobě povinné k dani (plátce DPH, podnikatel)

- dle ustanovení Zákona o DPH, § 9, je místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo podnikání nebo také místo, kde je umístěna provozovna, pokud je služba poskytnuta této provozovně.

Příjemce služby je povinen přiznat daň.

 

  • Fakturace osobě nepovinné k dani (soukromá osoba)

- dle ustanovení Zákona o DPH, § 10g je místem plnění místo, kde služba skutečně proběhla.

 

  • Fakturace osobě v třetí zemi která je současně plátcem (je registrována k DPH v ČR)

- dle ustanovení Zákona o DPH, § 10k, je místem plnění místo kde služba byla skutečně poskytnuta.

 

Příklady

Příklad 1:

Oprava byla provedena v ČR, fakturovat se bude firmě (osoba povinná k dani) v Německu.

Místo plnění je v Německu, faktura bude bez DPH.

 

Příklad 2:

Oprava byla provedena v ČR, fakturovat se bude soukromé osobě (osoba nepovinná k dani) v Německu.

Místo plnění je v ČR, faktura bude včetně DPH (standardní tuzemská faktura).

 

Příklad 3:

Oprava byla provedena v ČR, fakturovat se bude firmě z USA.

Místo plnění je v třetí zemi, faktura bude bez DPH.

 

Příklad 4:

Oprava byla provedena v ČR, fakturovat se bude firmě z USA která je ale registrována jako plátce DPH v ČR.

Místo plnění je v ČR, faktura bude včetně DPH (standardní tuzemská faktura).

 

 

Účtování náhradích dílů

Výdej náhradních dílů použitých na záruční opravu účtujeme ze skladu na účet 548.xx.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference