Místo plnění u služeb

 

Postup určení místa plnění

 1. Zjistíme, zda příjemce služby (odběratel) je podnikatel nebo soukromá osoba.
 2. Zjistíme, zda daná služba má uvedenu vyjímku. Vyjímky najdeme v zákoně o DPH § 10 až § 10k.
 3. Pokud služba nemá vyjímku, stanovíme místo plnění dle základního pravidla (Zákon o DPH, § 9 odst.1 a odst.2)

 

Pro určení místa plnění při poskytování služeb je důležité vědět zda příjemce služby (odběratel) je:

 • osobou povinnou k dani (osoba která provádí ekonomickou činnost - OSVČ, firma..)
 • nebo osobou nepovinnou k dani (soukromá osoba)

Skutečnost, zda je osoba povinná k dani plátcem DPH nebo nikoliv není rozhodující.

 

Příklady osoby povinné k dani:

 • firma v ČR
 • OSVČ
 • firma v EU
 • firma mimo EU (USA, Korea...)

 

Příklady osoby nepovinné k dani:

 • soukromá osoba s bydlištěm kdekoliv na světě

 

Základní pravidlo pro určení místa plnění u služeb

Pro většinu služeb se místo plnění určí dle zíkladního pravidla.

Dle Zákona o DPH, § 9 se místo plnění stanoví následovně:

 • Při poskytnutí služby osobě povinné k dani, je místem plnění místo, kde má odběratel (příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání
 • Při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místem plnění místo kde má dodavatel (ten kdo službu poskytuje) sídlo nebo místo podnikání

 

Pokud je služba poskytnuta provozovně (nebo z provozovny), místo plnění se neřídí sídlem nebo místem podnikání dané osoby, ale místem kde je tato provozovna umístěna.

 

Nově je pojem provozovny příjemce služby pro účely určení místa plnění rozšířen na jakoukoli organizační složku osoby povinné k dani, která je dostatečně stálá a má vhodné personální a technické zdroje, aby mohla přijímat a využívat služby. Pro účely určení místa plnění bude tedy za provozovnu považováno i obchodní zastoupení, které samo není schopno žádné služby poskytovat, dokáže však službu přijmout (např. právní pomoc, konzultační a poradenské služby atp.).

 

Služby pro které neplatí základní pravidlo

Vyjímky najdeme v zákoně o DPH § 10 až § 10k.

 • služby vztahující se k nemovité věci (§ 10)
 • přeprava osob (§ 10a)
 • služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy (§ 10b)
 • stravovací služby (§ 10c)
 • nájem dopravního prostředku (§ 10d)
 • služby zprostředkovatele osobě nepovinné k dani (§ 10e)
 • přeprava zboží osobě nepovinné k dani (§ 10f)
 • nakládka, vykládka zboží osobě nepovinné k dani (§ 10g)
 • práce na movité věci osobě nepovinnné k dani (§ 10 g)

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference