Zprostředkovací služby

 

Zprostředkovací služby osobě povinné k dani

Místem plnění při pskytnutí služby osobě povinné k dani (podnikateli) je místo kde má tato osoba (příjemce služby) sídlo nebo místo podnikání.

Uplatní se základní pravidlo dle § 9 zákona o DPH.

 

Příklad

Česká osoba poskytne služby rakouskému podnikateli.

Místo plnění je Rakousko (příjemce služby je rakouský podnikatel).

Česká firma vystaví daňový doklad bez DPH (reverse charge).

 

Zprostředkovací služby osobě nepovinné k dani

Místem plnění při pskytnutí služby osobě nepovinné k dani (občan) je místo kde má poskytovatel služby sídlo nebo místo podnikání.

Uplatní se základní pravodlo dle § 9 zákona o DPH.

 

Příklad

České osoba poskytne zprostředkovací služby rakouskému občanu.

Místo plnění je ČR (poskytovatel služby má sídlo v ČR).

Česká osoba vystaví daňový doklad včetně DPH.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference