Ubytování

 

Ubytovací  služby  v hotelích  a  podobných  zařízeních  jsou  uvedeny  v kódu  55  Klasifikace produkce  CZ-CPA,  který  je  zahrnut  do  služeb  v příloze č. 2  k zákonu,  u  nichž  se  uplatňuje snížená   sazba   daně.

 

Tyto   služby   zahrnují   zpravidla   vedle   samotného   ubytování,   také každodenní  úklid,  snídaně, parkování,  recepční  služby,  ev.  další  služby  v případě,  že  jsou poskytovány  jedním  subjektem  a  jsou  zahrnuty  v ceně ubytování  a  může  je  bez  rozdílu využívat každý ubytovaný host, aniž by za ně zvlášť platil.

 

Sazba daně u ubytování včetně služeb

Při ubytování se snídaní se uplatní snížená sazba daně. Tato snížená sazba se uplatní u celé ceny za  ubytování, tj. včetně snídaně a dalších služeb poskytovaných spolu s ubytováním každému  hostovi pokud nejsou rozlišovány a účtovány samostatně.

 


.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference