Stravovací služby

Aktualizace dne 1.5.2020

 

Pod tyto stravovací služby spadají:

  • veškeré restaurační
  • cateringové
  • ostatní stravovací služby

 

Sazba DPH

Od 1. května 2020  se při poskytování stravovací služba a podávání nápojů včetně točeného piva uplatní druhá snížená sazba daně (10%), vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

 

Stravovací služby byly zařazeny do přílohy č.2a zákona o DPH, kde jsou uvedeny služby v druhé  snížené sazbě.

 

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

CZ-CPA  56:

Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
- nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59,
- se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo
- se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

 

Točené pivo

V příloze je uvedeno, že druhá snížená sazba se uplatní i pro alkoholické nápoje zařazené v celním sazebníku 2203 00 10.

V celním sazebníku pod kódem 2203 00 10 najdeme: Pivo ze sladu, v nádobách o obsahu převyšujícím 10 litrů.

Z toho plyne, že se jedná pouze o točené pivo.

Ostatní nápoje, které nejsou pivo ze sladu a obsahují alkohol,  jako je např. Cider spadají pod základní sazbu 21%.

 

Informace GFŘ ke stravovacím službám naleznete zde.

 

Místo plnění při poskytnutí stravovací služby

§ 10c zákona o DPH:

(1) Místem plnění při poskytnutí stravovací služby je místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

(2) Pokud je však poskytnuta stravovací služba na palubě lodi nebo letadla anebo ve vlaku během úseku přepravy osob uskutečněného na území Evropské unie, je místem plnění místo zahájení přepravy osob.

(3) Pro účely stanovení místa plnění při poskytnutí stravovací služby podle odstavce 2 se rozumí

a) úsekem přepravy osob uskutečněným na území Evropské unie úsek přepravy uskutečněný bez zastávky ve třetí zemi mezi místem zahájení a místem ukončení přepravy osob,

b) místem zahájení přepravy osob místo prvního plánovaného nastoupení osob na území Evropské unie po případném přerušení cesty ve třetí zemi,

c) místem ukončení přepravy osob místo posledního plánovaného vystoupení osob na území Evropské unie, které nastoupily na území Evropské unie před případným přerušením cesty ve třetí zemi.

(4) V případě zpáteční cesty se přeprava zpět považuje za samostatnou přepravu.

 

Stravovací služby před rokem 2016

Před rokem 2016 byly stravovací služby v základní sazbě 21%. Proto bylo důležité, zda zákazník jídlo sní na místě (21%) nebo si ho odnese (15%).

V případě, že si zákazník jídlo odnese nejde o stravovací služby, ale o prodej potravin.

Sazba se poté řídí sazbou DPH dané potraviny.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference