Služby

 

Spotřeba materiálu při poskytnutí služby

Dle § 36,odst.3 zákona o DPH je základem daně při poskytnutí služby také:

  • materiál přímo související s poskytovanou službou

Díky tomuto ustanovení, spotřebovaný materiál je zahrnut v sazbě dle poskytované služby.

Na spotřebovaný materiál nelze pohlížet jako na jeho prodej, ale výhradně jako na poskytnutou službu.

 

Příklad:

Potraviny jsou zařazeny ve snížené sazbě, restaurační služby v druhé snížené sazbě.

Prodej obědů v restauraci je restaurační službou v v druhé snížené sazbě.

Jedná se o poskytnutí služby, nikoliv prodej potravin. Z tohoto důvodu nelze spotřebované potraviny uvádět ve snížené sazbě.

 

Bližší informace naleznete zde.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference