Ubytování

 

Místo plnění při poskytnutí ubytovací služby se stanoví podle ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o DPH, které upravuje problematiku místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci, neboť za služby vztahující se k nemovité věci se mimo jiné považují též služby ubytovací.

Místem plnění při poskytnutí ubytovací služby je tedy místo, kde se nemovitá věc (hotel, penzion) nachází.

Hotely a penziony mohou v rámci své činnosti též pronajímat prostory pro pořádání různých seminářů, oslav apod. I v takových případech se místo plnění stanoví ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 a 2 zákona o DPH, tj., nachází se tam, kde se nachází příslušný hotel či penzion.

 

Sazba daně u ubytování včetně služeb

Ubytovací  služby  v hotelích  a  podobných  zařízeních  jsou  uvedeny  v kódu  55  Klasifikace produkce  CZ-CPA,  který  je  zahrnut  do  služeb  v příloze č. 2  k zákonu,  u  nichž  se  uplatňuje snížená   sazba   daně.

Tyto   služby   zahrnují   zpravidla   vedle   samotného   ubytování,   také každodenní  úklid,  snídaně, parkování,  recepční  služby,  ev.  další  služby  v případě,  že  jsou poskytovány  jedním  subjektem  a  jsou  zahrnuty  v ceně ubytování  a  může  je  bez  rozdílu využívat každý ubytovaný host, aniž by za ně zvlášť platil.

Při ubytování se snídaní se uplatní snížená sazba daně. Tato snížená sazba se uplatní u celé ceny za  ubytování, tj. včetně snídaně a dalších služeb poskytovaných spolu s ubytováním každému  hostovi pokud nejsou rozlišovány a účtovány samostatně.

 


.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference