Podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 

Údaje o polatníkovi

 • Jméno a příjmení
 • Adresa trvalého bydliště
 • Rodné číslo
 • DIČ
 • Finanční úřad pod který poplatník spadá
 • Název zdravotní pojišťovny
 • Email poplatníka
 • Telefon poplatníka
 • Bankovní účet poplatníka

 

Slevy na dani

 • Potvrzení manželky (manžela), že si neuplatňuje slevu na děti (při prvním uplatnění rodný list)
 • V případě zletilých dětí potvrzení o studiu
 • Čestné prohlášení, že si manželka (manžel) nevydělala více než 68.000,-
 • Potvrzení o zaplaceném školkovném
 • Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky (při prvním uplatnění smlouvu a listu vlastnictví)
 • Potvrzení o zaplaceném penzijním a životním pojištění (při prvním uplatnění smlouvu)

 

OSVČ uplatňující výdaje paušálem

 • Kopie živnostenského listu
 • Příjmy za kalendářní rok (příjem je úhrada v hotovosti nebo bankou)
 • Povrzení o zaplacených zálohách na zdravotní pojištění
 • Povrzení o zaplacených zálohách na sociální pojištění

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference