Možnosti zdanění příjmů

 

Majitelé firem mají více možností jak zdanit svůj příjem:

  • Příjem jednatele
  • Mzda
  • Podíl na zisku

 

Příjem jednatele

Jedná se o příjem za vedení firmy (pozice jednatel).

Nejedná s o pracovní vztah (nejste totiž v závislém postavení vůči firmě), ale měla by být uzavřena Smlouva o výkonu funkce.

Tato smlouva se uzavírá podle obchodního zákoníku, jedná se o obchodně-právní vztah.

Zdanění příjmů z těchto smluv je stejné jako v případě uzavřené pracovní smlouvy, t.j. včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

 

Mzda

Pokud vykonáváte pro firmu i jinou činnost než přísluší pozici jednatele, můžete s firmou uzavřít pracovní smlouvu.

Zdanění z mezd je ovšem nejvyšší.

K hrubé mzdě firma odvádí ještě 33,8 % navíc.

 

Podíl na zisku

Dalším způsobem, jak získat peníze z firmy, jsou dividendy.

Dividendy se vyplácí ze zdaněného zisku firmy.

Dividendy můžete vyplácet do výše nerozděleného zisku.

Samotné dividendy jsou při výplatě zdaněny srážkovou daní ve výši 15%.

Z dividend se zato neodvádí sociální a zdravotní pojištění.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference