Podklady pro přiznání k dani z příjmů fyzických osob

 

V případě, že chcete vyplnit daňové přiznání, tak prosím doplňte následující údaje.

Text zkopírujte a uložte buď do wordu nebo emailu.

 

1. Údaje o polatníkovi

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Rodné číslo:

DIČ:

Finanční úřad pod který poplatník spadá:

Název zdravotní pojišťovny:

Email poplatníka:

Telefon poplatníka:

Bankovní účet poplatníka:

 

2. Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

Údaje se čerpají z Potvrzení o zdanitelných příjmech, které Vám vystaví zaměstnavatel.

V případě více zaměstnání se částky sčítají.

Řádek 1. Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti (řádek přiznání 31):

Řádek 6. Úhrn povinného pojistného z příjmů (řádek přiznání 32):

Řádek 12. Záloha na daň z příjmů (řádek přiznání 84):

 

3. Příjmy z podnikání

(řádek přiznání 37)

Do příjmů se zahrnují pouze částky, které jste v daném roce skutečně obdrželi.

Není to tedy součet např. vydaných faktur v daném roce, ale součet všech přijatých částek v daném roce.

Do výdajů obdobně započítejte částky, které jste skutečně v daném roce zaplatili (není to tedy součet přijatých faktur v daném roce).

Pokud uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů, do výdajů částku nepište, ale napište slovo paušál.

Pokud máte více předmětů podnikání a chcete uplatňovat paušál, tak údaje vyplňte pro každý předmět zvlášť.

Předmět podnikání:

Příjmy za daný rok:

Výdaje za daný rok:

 

V případě, že platíte zálohy na daň z příjmů, vyplňte kolk jste skutečně zaplatili:
Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání (viz § 38a odst. 1 zákona o daních z příjmů).

Zaplacené zálohy na daň přijmů (řádek přiznání 85):

 

Slevy na dani

  • Potvrzení manželky (manžela), že si neuplatňuje slevu na děti (při prvním uplatnění rodný list)
  • V případě zletilých dětí potvrzení o studiu
  • Čestné prohlášení, že si manželka (manžel) nevydělala více než 68.000,-
  • Potvrzení o zaplaceném školkovném
  • Potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky (při prvním uplatnění smlouvu a listu vlastnictví)
  • Potvrzení o zaplaceném penzijním a životním pojištění (při prvním uplatnění smlouvu)

 

OSVČ uplatňující výdaje paušálem

  • Kopie živnostenského listu
  • Příjmy za kalendářní rok (příjem je úhrada v hotovosti nebo bankou)
  • Povrzení o zaplacených zálohách na zdravotní pojištění
  • Povrzení o zaplacených zálohách na sociální pojištění

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference