Pracovní cesta soukromým vozidlem

 

Výše náhrady upravuje ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona o daních z příjmů.

 

Stejná výše náhrady náleží také OSVČ při použití soukromého vozidla.

Do roku 2009 pro OSVČ platily jiné sazby náhrad, ale díky novelizaci § 24, od roku 2009 dané náhrady mohou používat i OSVČ.

 

Výše náhrady

Zaměstnanci náleží za každý ujetý kilometr:

  • základní náhrad za jeden kilometr
  • náhrada za spotřebované PHM.

 

Základní náhrada

Použije-li zaměstnanec při pracovní cestě k motorovému vozidlu přívěs, zvýší se sazba základní náhrady o 15 %.

Není přitom rozhodující, zda jde o přívěs v majetku zaměstnance nebo zaměstnavatele.

 

Náhrada za spotřebované PHM

Zaměstnanec může obdržet náhradu za spotřebované PHM následujícími způsoby:

  • Ve výši nákupní ceny PHM
  • Ve výši průměrné ceny PHM

 

Chce-li zaměstnnanec náhradu ve výši nakoupené PHM, musí předložit doklad o nákupu PHM.

V případě, že předloží dokladů více (u delších pracovních cest),  nákupní cena se spočítá jako aritmetický průměr. Vždy se vychází z ceny včetně DPH (protože zaměstnanec není plátce DPH).

 

V případě, že zaměstnanec doklad o nákupu PHM nepředloží, zaměstnavatel vypočítá náhradu na základě průměrných cen.

 

Průměrné ceny PHM pro cestovní náhrady

Průměrné ceny pohonných hmot (včetně DPH) stanovených pro dané období vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí podle § 158 zákoníku práce.

Tyto průměrné ceny se používají pro účely určení výše cestovních náhrad.

 

Platnost pro rok Benzín 91 oktanů Benzín 95 oktanů (natural) Benzin 98 oktanů Nafta
2015 - 35,90 38,30 36,10
2014 - 35,70 37,90 36,00

2013

- 36,10 38,60 36,50
2012 - 34,90 36,80 34,70

2011

31,40 31,60 33,40 30,80
2010 28,50 28,70 30,70 27,20

 

Silniční daň

Při použití soukromého vozidla pro pracovní cesty se musí platit silniční daň.

 

Poplatníkem daně je rovněž
a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 
V případě podle § 4 odst. 2 písm. a) činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference