Paušální výdaje za vozidlo

 

Dle Zákona o daních z příjmů, § 24 odst. 2 písm. zt) lze uplatnit paušální výdaj na dopravu.

Během zdaňovacího období, což je většinou kalendářní rok, musíme zvolit buď paušál nebo jiné uplatňování výdajů na auto (vypočet dle počtu najetých kilometrů).

 

Paušál lze uplatnit pokud máme příjmy

 • příjmy z podnikání podle § 7
 • příjmy z pronájmu
 • jsme právnická osoba

 

Paušál nelze uplatnit pokud uplatňujeme výdaje procentem z příjmů.

 

Podmínky pro uplatnění:

 • Paušál ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém poplatník využíval vozidlo pro podnikání
 • Vozidlo jsme nepřenechali třeba jen na chvíli k užití jiné osobě (nevadí ale, když auto používal náš zaměstnanec nebo naše spolupracující osoba v souvislosti s naším podnikáním)
 • Paušální výdaj na dopravu je možno uplatnit nejvýše za 3 vlastní silniční motorová vozidla zahrnutá nebo nezahrnutá do obchodního majetku nebo v nájmu.

 

Použití auta i pro soukromé účely

Pokud používáme auto i pro soukromé účely, uplatníme zkrácený paušál 4 000 Kč měsíčně.

U vozidla uplatníme jen 80% výdajů včetně odpisů.

Jestliže uplatňujeme paušál u více vozidel, krácený paušál můžeme uplatnit jen u jednoho z nich. U ostatních vozidel "s paušálem" se má zato, že je používáme výhradně k podnikání.

 

Náklady na vozidlo

Náklady které můžeme k paušálu uplatnit:

 • Odpisy vozidla
 • Nájemné v případě leasingu
 • Pojistné
 • Výdaje na opravy a údržbu

 

Náklady které společně s paušálem nemůžeme uplatnit:

 • Nákup pohonných hmot
 • Parkovné

 

DPH

Pokud uplatňujeme paušální výdaje na vozidlo, nárok na odpočet DPH z nákupů benzínu atd. nám zůstává.

Tento nárok musíme patřičně zdokladovat a zaevidovat v evidenci pro DPH, pomocí vedení deníku jízd.

 

Kniha jízd

Pokud vozidlo používají zaměstnanci, musíme vést knihu jízd z důvodu předpisů o bezpečnosti práce.

 

Uplatnění na daňovém přiznání

Daňové přiznání z příjmů právnických osob

Paušální výdaje na vozidlo uplatňujeme v daňovém přiznání na řádku č. 162.

 

Pokud máme v účetnictví zaevidován nákup PHM a parkovné, dané náklady na přiznání musíme vyloučit. Vyloučení provedeme na řádku č.40.

 

Daňové přiznání z příjmů fyzických osob

Paušální výdaje na vozidlo uplatňujeme v přiznání fyzických osob v příloze č.1 na řádku č. 106.

Popis dané položky uvedeme v příloze č.1, tabulka E. Do textu napíšeme "Paušální výdaj za vozidlo".

 

Pokud máme v účetnictví zaevidován nákup PHM a parkovné, dané náklady na přiznání musíme vyloučit. Vyloučení provedeme v přiznání fyzických osob v příloze č.1 na řádku č. 105.

Popis dané položky uvedeme v příloze č.1, tabulka E. Do textu napíšeme "Vyloučení výdajů na vozidlo".

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference