Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Vystavení faktury na vrácení DPH u pohledávek v insolvenci

 

Pokud je dlužník v insolvenci a chceme od finančního úřadu vrátit DPH, musíme vystavit opravný daňový doklad.

 

Tímto dokladem

  • nárokujeme DPH vůči finančnímu úřadu
  • Nesnižujeme pohledávku vůči dlužníkovi o nárokované DPH

 

Více infomací najdete v Účetní podpora - DPH - Vratka DPH u pohledávek v insolvenci.

 

Nastavení

Nejdříve je nutno vytvořit předpis pro DPH (viz Nastavení - Předpisy - Předpisy pro DPH - Vratka DPH).

Na knize vydaných faktur je nutno nastavit Vybírat předpisy pro DPH

 

Příklad:

Máme za dlužníkem AAA s.r.o. v insolvenci pohledávku ve výěi 121.000,-

Původní doklad zněl na službu ve výši 100.000,-

Sazba DPH ve výši 21%, výše DPH 21.000,-

 

Hlavička dokladu

Vystavíme vydanou fakturu

Datum vystavení daňového dokladu: Datum kdy doklad vystavujeme

Osoba: AAA.s.r.o

Datum zdanitelného plnění: Nevyplňujeme ( později dopíšeme datum kdy jsme obdrželi podepsaný daňový doklad)

Období DPH: Jako období DPH použijeme 13. období daného roku. (tím pádem se nám daňový doklad nezahrne do přiznání)

 

Textu faktury:

Oprava výše daně je provedene dle §44 odst.1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Spisová značka insolvenčního řízení: XXX

Evidenční číslo původně vystaveného dokladu: (variabilní symbol)

Datum uskutečnění původního plnění: Datum zdanitelného plnění původního dokladu

Celková dlužná částka: 121.000,-

Výše opravené daně: 21.000,-

 

Účetní řádky

Na první řádek nápíšeme předpis pro vrácení DPH (v našem případě vp21).

Výši DPH napíšeme se záporným znaménkem.

Předpis Text Částka Účet Strana Poznámka
vp21 Vratka DPH za dlužníkem v insolvenci s 21%

-21.000

343.p21 D .
. Vrácení DPH 21.000 648 D Daňově účinný účet

 

Zaúčtování dokladu

Doklad zaúčtujeme, vytiskneme a pošleme správci konkurzního řízení.

 

Převzetí dokladu - nárok na odpočet

Nárokovat DPH můžeme až po převzetí daňového dokladu dlužníkem.

Fakturu jsme vystavili do 13. období DPH daného roku, takže se nám nezahrnula do přiznání k DPH.

Po převzetí dokladu dlužníkem, musíme období DPH na faktuře změnit.

 

Fakturu odúčtujeme a změníme následující pole:

Datum vystavení daňového dokladu: Datum kdy doklad převzal dlužník

Datum zdanitelného plnění: Datum kdy doklad převzal dlužník

Období DPH: Vyplníme řádné období DPH dle data zdanitelného plnění

 

Doklad zaúčtujeme.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference