Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

7. Vyplnění výkazů k daňovému přiznání

 

Tisk rozvahy a výsledovky

Vytiskneme Rozvahu a Výsledovku pro daný rok k období Konečné stavy.

Výkazy jsou včetně zaúčtované daně z příjmů.

 

Výkazy vytisknete v menu Sestavy, příkaz Účetní výkazy.

 

Zobrazí se formulář Účetní výkazy.

Na formuláři vyplňte následující pole:

  • Rok: XXX (rok pro který tisknete výkaz)
  • Od obodbí: Počáteční stavy
  • Do období: Daň z příjmů

Stiskněte tlačítko Spočítat výsledky.

 

Po spočítání výsledků je možno vytisknout výkazy Rozvaha a Výsledokva ve standardním formátu.

 

Výkaz Rozvaha

Pokud chcete vytisknout výkaz pro Rozvaha, běžte na kartu Výkaz.

Vyberte Výkaz Rozvaha a stiskněte tlačítko Spočítat výkaz.

Po spočítání Výkaz vytiskněte.

 

V případě, že systém Delfy nahlásí špatně vyplněné číslo řádku, poklepněte na pole Výkaz (Rozvaha).

Zobrazí se formulář Výkaz, kde doplňte pro jednotlivé účty správné čísla řádků.

Po doplnění řádku, stiskněte znovu tlačítko Spočítat výkaz.

 

Výkaz Výsledovka

Nyní vytiskněte výsledovku.

Postup je obdobný jakoi pro tisk rozvahy.

 


Vyplňte výkazy rozvahy a výsledovky (případně cash flow).

Výkazy se vyplňují v tisících Kč.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference