Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Dovoz zboží z třetích zemí

 

Při dovozu zboží máme následující doklady:

  • Fakturu od dodavatele zboží
  • JSD (Jednotný správní doklad)
  • v případě, že máme celního deklaranta obdržíme fakturu za clo a jeho služby

 

Je nutné se uvědomit, že daňovým dokladem při dovozu zboží je JSD, nikoliv faktura za nákup.

 

Příklad

Pro lepší představu si uvedeme příklad:

Od firmy Hornix China jsme dovezli zboží v hodnotě 453,- USD.

 

1. Faktura od dodavatele zboží

Ve fakturách zaúčtujeme fakturu o nákupu zboží.

Z této faktury se žádné DPH neplatí.

Osoba: Hornix China

Variabilní symbol: opíšeme z faktury

Předpis Text DPH Částka Měna Účet Strana
nz Nákup zboží - 453 USD 504 MD
  Závazek - 453 USD 321 D

 

2. JSD

V knize přijatých faktur zaúčtujeme  JSD.

Datumem zdanitelného plnění je den propuštění zboží do celního režimu volný oběh.

Toto datum nalezneme na JSD jako Datum vydání rozhodnutí.

 

Základ pro DPH najdeme v řádku č.47 - Výpočet poplatků jako Druh B00.

Výši cla najdeme na JSD v řádku č. 47 - Výpočet poplatků jako Druh A00

 

 

Účtování záleží na tom, zda

  • zboží proclil celní deklarant (t,j, zaplatil za nás clo, keré nám přefakturuje)
  • zboží jsme proclili sami a clo zaplatíme také my

 

2.1. JSD - zboží proclil celní deklarant

V případě, že zboží proclil celní deklarant, tak za nás také zaplatil clo.

Zaplacené clo nám přefakturuje samostatnou fakturou.

 

V knize přijatých faktur zaúčtujeme  JSD.

Osoba: Hornix China

Variabilní symbol: napíšeme rok + číslo FP - např pro fakturu č. 15 v roce 2019 bude VS 201915.

Předpis Text Částka Měna Účet Strana
nzTZ21 Nákup zboží z třetí země 21% 2.262,54 343.n MD
uzTZ21 Uskutečněná DPH z dovozu zboží 21% 2.262,54 343.p D
  Závazek 0 321 D

 

V knize přijatých faktur zaúčtujeme dalším dokladem fakturu od celního deklaranta.

Pro náš případ budeme mít např. za deklaranta firmu TNT Express

Osoba: TNT Express

Variabilní symbol: Opíšeme z faktury

 

Předpis Text DPH Částka Měna Účet Strana
clo Clo - 314 504 MD
ns Služby deklaranta - 300 504 MD
  Závazek - 614 321 D

 

2.2. JSD - zboží jsme proclili sami

Pokud jsme zboží proclili sami,tak z JSD kromě DPH musíme zaplatit také clo.

Osoba: Celní úřad

Variabilní symbol: napíšeme rok + číslo FP - např pro fakturu č. 15 v roce 2019 bude VS 201915.

Předpis Text Částka Měna Účet Strana
clo Clo 314 504 MD
nzTZ21 Nákup zboží z třetí země 21% 2.262,54 343.n MD
uzTZ21 Uskutečněná DPH z dovozu zboží 21% 2.262,54 343.p D
  Závazek vůči celnici 314 379 D

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference