Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Verze 2018.04

 

Datum vydání: 26.11. 2018

 

Verze obsahuje pouze technické vylepšení.

Z hlediska běžného uživatele k žádné změně nedošlo.

 

Export výkazů v xml

V této verzi byla doplněna možnost exportovat přiznání k DPH v xml.

Současně byl upraven export kontrolního hlášení.

 

Účetní výkazy

Byla provedena úprava vytváření účetních výkazú (rozvaha a výkaz zisku a ztrát).

Tato změna byla provedena jako příprava na export těchto výkozů do xml.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference