Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Novinky v Delfách v roce 2014

 

Tato kapitola představuje největší novinky v systému Delfy provedené v roce 2014.

 

Verze 2014.06

Datum vydání: 5.9.2014

 

Mzdy

V této verzi došlo k úpravě metodiky zadávání docházky.

V případě, že zpracováváte mzdy, je nutno novou metodiku prostudovat.

Bližší informace naleznete zde.

 

Tisk vydané faktury

Tisk zakázky

Při tisku vydané faktury, v případě, že tisknete na faktuře zakázku, se k číslu zakázky vytiskne i název zakázky.

 

Tisk použitého kurzu

V případě, že je vydaná faktura v cizí měně, lze na fakturu vytisknout i použitý kurz.

Tato funkce je vhodná v případě, že fakturujete v tuzemsku v cizí měně a na dokladu je DPH.

 

Použitý kurz se na sestavu vytiskne v případě:

 • na sestavě je vyplněn popis Kurz měny (např. Použitý kurz:)
 • na dokladu je vyplněno pole Kurz měny

 

Úprava účetních dokladů

Na účetních dokladech (faktury, pokladna, banka..) bylo odstraněno tlačítko Převzít výkony.

Danou funkci vyvoláte stiskem tlačítka Nástroje, příkaz Převzít výkony.

 

Na účetních dokladech (faktury, pokladna, banka..) bylo odstraněno tlačítko Storno.

Danou funkci vyvoláte stiskem tlačítka Nástroje, příkaz Storno dokladu.

 

Na dokladech skldu bylo odstraněno tlačítko Výroba.

Danou funkci vyvoláte stiskem tlačítka Nástroje, příkaz Převzít výrobu.

 

Cizí měna na dokladu

Na dokladech je nové pole Kurz měny.

Bližší informace naleznete zde.

 

Verze 2014.05

Datum vydání: 18.8.2014

 

Výroba

Předmětem této verze jsou změny týkající se výroby.

Bližší podrobnosti naleznete zde.

 

Verze 2014.04

Datum vydání: 19.5.2014

 

Osoby

Na formuláři osob došlo k přesunutí bankovních účtů dané osoby na první kartu.

 

Plánování

Od této verze je možno vytvářet plán firmy do dalších let.

Bližší informace získáte v kapitole Plánování.

 

Skladové karty

Od této verze je možno zakázat výdej ze skladu v případě, kdy by se zůstatek dané položky dostal do záporných čísel.

Nastavení se provádí v dané knize skladu zaškrtnutím pole Nepovolit záporný zůstatek artiklů.

 

Od této verze není možno vytvořit výdejku ze skladové karty která neexistuje.

Skladové karty lze vytvářet pouze u příjmu na daný sklad.

 

Ve skladu lze rovněž odepisovat (připisovat) přímo ze skladové karty.

Nemusíte tedy zadávat ručně umístění artiklu (případně jeho výrobní číslo nebo trvanlivost)

 

Výrobní příkaz

V této verzi je nová možnost úpravy vzhledu výrobního příkazu.

Sestavu pro výrobní příkaz lze nadefinovat v menu Nastavení - Typy sestav, karta Ostatní sestavy.

Na dané sestavě lze editovat záhlaví a zápatí výrobního příkazu.

 

Verze 2014.03

Datum vydání: 28.4.2014

 

Celá aktualizace se týká skladových karet.

 

Skladové karty

Došlo k rozšíření funkčnosti skladových karet.

Od této verze můžete sledovat na skladových kartách:

 • Umístění ve skladu
 • Trvanlivost (šarže)
 • Výrobní čísla

Bližší informace naleznete v nápovědě nebo nás, v případě zájmu, kontaktujte.

 

Vlastnosti na skupině obchodních předpisů

Na skupině obchodních předpisů je možnost zadat vzorové vlastnosti.

Pokud je zadáte, tak při vytvoření předpisu v této skupině, se na vytvářený předpis zkopírují zadané vzorové vlastnosti dané skupiny.

 

Tato funkčnost Vám přinese:

 • jistotu, že máte všechny vlastnosti na předpisech stejné
 • nemalou úsporu času přo vytváření nových předpisů

 

Archív na skupině obchodních předpisů

Od této verze je možnost archivace skupin obchodních předpisů.

Pokud již nechcete skupinu používat, zaškrtněte pole Archív.

Při vytváření nových předpisů se archivovaná skupina nebude nabízet, ale na starých předpisech zůstane uvedena.

 

Verze 2014.02

Datum vydání: 20.2.2014

 

Mzdy

Na pracovních smlouvách je nové pole Pracovní pozice.

Toto pole určuje pracovní zařazení zaměstnance.

Jednotlivé pracovní pozice nastavíte v menu Mzdy - Základní nastavení mezd - karta Pracovní pozice.

 

Saldo - zůstatek záloh

Na saldokontních případech je nové pole Zůstatek zálohy.

Toto pole určuje, zda byla zaplacena záloha či nikoliv.

Aby se změna projevila zpětně, je nutno přepočítat saldokonrní případy.

 

Přepočet provedete v menu Nastavení - Správa dat - karta Přepočty.

Zaškrtněte pole Přepočet saldokonta.

Stiskněte tlačítko Provést.

 

Účetní období

Účinnost od verze 2014.02.03

Na dokladech je pole Období.

Při zaúčtování dokladu se pole Období automaticky aktualizuje dle data DPH.

Pokud není datum DPH vyplněno, aktualizuje se dle data vystavení dokladu.

Automatická aktualizace období se netýká počátečních a konečných stavů.

Příklad:

Doklad byl vystaven 5.3.2014

Při zaúčtování dokladu se období změní na březen.

 

Verze 2014.01

Datum vydání: 21.1.2014

 

Mzdy

Pro rok 2014 byla provedena zásadní změna při zpracování mezd.

Podklady pro mzdy se zadávají hromadně pro všechny zaměstnance.

Vlastní zpracování mezd čerpá údaje z těchto podkladů.

Bez podkladů nelze mzdy vytvořit.

 

Z tohoto důvodu v systému Delfy v menu Mzdy je nový formulář Docházka.

 

Více o novém způsobu zpracování naleznete zde.

 

Variabilní symbol při výplatě

Na kartě zaměstnance je nové pole Variabilní symbol.

Pokud toto pole vyplníte, při výplatě mzdy se použije zadaný variabilní symbol.

 

Úprava nastavení mezd

Díky novým změnám ve mzdách je nutno změnit nastavení mezd:

 

Pracovní smlouvy

Zobraze detai pracovní smlouvy a u každého zaměstnance upravte:

 

 1. Na pracovní smlouvě vyplňte pole Částka na platebním výměru
 2. Částku osobního ohodnocení napište do pole Osobní ohodnocení
 3. V případě, že má stravenky, napište do pole Hodnota stravenek čásku kterou platí zaměstnanec (nikoliv nominální částku)
 4. Smažte předpisy účtující hrubé mzdy, stravenky a odměny

 

Mzdové předpisy

Pro automatizované zpracování je nutno změnit kódy pro mzdové předpisy.

Kódy musí být totožné, jedná se o předpisy účtující

 • hrubou mzdu
 • odměny
 • osobní ohodnocení
 • placené přesčasy
 • placené svátky
 • stravenky

Seznam předpisů  naleznete zde.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference