Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Účty pro opravné položky k pohledávkám

 

Pro opravné položky k pohledávkám je nutné vytvořit následující účty:

  • 391.01 - Opravné položky k pohledávkám
  • 558.01 - Tvorba zákonných opravných položek
  • 658.01 - Zúčtování zákonných opravných položek

 

Položka Opravná položka Tvorba Zúčtování
Účet 391.01 558.01 658.01
Název Opravné položky k pohledávkám Tvorba zákonných opravných položek Zúčtování zákonných opravných položek
Typ Pasivní Nákladový Výnosový
Specifikace Saldokonto Bez specifikace Bez specifikace
Měna
Zůstatek D MD D
Povolené strany Účtovat na obě strany Účtovat pouze na stranu MD Účtovat pouze na stranu D
Kategorie Bez kategorie Bez kategorie Bez kategorie
Funkce Bez funkce Bez funkce Bez funkce
Středisko Nepovinné Nepovinné Nepovinné
Zakázka Nepovinné Nepovinné Nepovinné
DPH Bez podmínky Bez podmínky Bez podmínky
Daňově uznatelný náklad Ne Ano Ano
Mzdový účet Ne Ne Ne

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference