Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Pohledávky a závazky

 

V daňové evidenci se do nákladů (výnosů) dostane doklad až v okamžiku jeho zaplacení.

Z tohoto důvodu musíme "znovu" zaúčtovat všechny přijaté a vydané faktury, které nebyly ještě zaplaceny.

 

Převod počátečních zůstatků závazků a pohledávek se liší zda jsme plátci DPH nebo nikoliv.

 

Doklady zaúčtujeme do aktuálního roku, nezávisle na tom, kdy byly vystaveny.

 

Neplátce DPH

Pokud nejsme plátci DPH,  tak nám do nákladů (výnosů) vstupuje celá částka.

Z tohoto důvodu můžeme do nákladů (výnosů) zaúčtovat přímo v bance.

V bance tedy nebudeme účtovat úhradu starých závazků (pohledávek) na účet 321 (311), ale zaúčtujeme přímo na náklady 5xx (6xx).

 

Tato metodika nám ale neumožní zjistit přesně naše závazky (pohledávky), takže ji moc nedoporučujeme.

 

Plátce DPH

Pokud jsme plátci DPH,  tak nám do nákladů (výnosů), okamžikem platby, vstupuje částka bez DPH.

Z tohoto důvodu musíme "znovu" zaúčtovat všechny přijaté a vydané faktury, které nebyly ještě zaplaceny.

 

DPH jsme si ale již odečetli v minulých obdobích, takže nemůžeme používat žádné předpisy pro DPH.

DPH z dokladu zaúčtujem na nedaňový účet nákladový.

Pokud bychom DPH zaúčtovali na účet 343, tak by tam daná částka zůstala (díky převodu aktiv (pasiv) do dalších let).

 

Použitý účet

Kód: 548.N

Název: Ostatní provozní náklady

Strana: MD

Daňový účet: NE

 

Příklad přijaté faktury

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon 10.000 - 518 MD Ano  
DPH 2.100 - 548.N MD Ne  
Závazek 12.100 - 321 D Ne

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference