Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Pohledávky a závazky obchodní

UPOZORNĚNÍ: Tato kapitola se věnuje pouze obchdním závazkům a pohledávkám, mzdové závazky se účtují odlišně.

 

V daňové evidenci se do nákladů (výnosů) dostane doklad až v okamžiku jeho zaplacení.

 

 Z tohoto důvodu musíme "znovu" zaúčtovat všechny přijaté a vydané faktury, které nebyly ještě zaplaceny.

Doklady zaúčtujeme do předchozího roku, nezávisle na tom, kdy byly vystaveny.

 

To znamená, že když začínáme účtovat např. v roce 2020, tak všechyn staré pohledávky a závazky zaúčtujeme v roce 2019. Tímto postupem se nám nebudou plést staré doklady do aktuálního roku a navíc si můžeme vždy vyjet počáteční zůstatky (v našem případě jako výsledky roku 2019).

 

Převod počátečních zůstatků závazků a pohledávek se liší zda jsme plátci DPH nebo nikoliv.

 

Neplátce DPH

Pokud nejsme plátci DPH,  tak nám do nákladů (výnosů) vstupuje celá částka.

Příklad přijaté faktury

Obdrželi jsme fakturu na telefon:

  • Telefonní služby 10.000,-
  • DPH: 2.100,-
  • Závazek celkem: 12.100,-

 

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon 12.100 - 518 MD Ano  
Závazek 12.100 - 321 D Ne

 

 

Plátce DPH

 

Pokud jsme plátci DPH,  tak nám do nákladů (výnosů), okamžikem platby, vstupuje částka bez DPH.

Z tohoto důvodu musíme "znovu" zaúčtovat všechny přijaté a vydané faktury, které nebyly ještě zaplaceny.

DPH jsme si ale již odečetli v minulých obdobích, takže nemůžeme používat žádné předpisy pro DPH.

DPH z dokladu zaúčtujeme na nedaňový účet nákladový.

Pokud bychom DPH zaúčtovali na účet 343, tak by tam daná částka zůstala (díky převodu aktiv (pasiv) do dalších let).

 

Příklad přijaté faktury

 

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon 10.000 - 518 MD Ano  
Neuplatněné DPH 2.100 - 548.N MD Ne  
Závazek 12.100 - 321 D Ne

 

 

Částečné úhrady

V případě, že faktura byla již částečně uhrazena, tak vždy účtujeme zůstatky faktur, nikoliv původní výši.

 

Následující příklad ukazuje, jak zaúčtovat přijatou fakturu, která byla částečně uhrazena.

Obdrželi jsme fakturu na telefon:

  • Telefonní služby 10.000,-
  • DPH: 2.100,-
  • Závazek celkem: 12.100,-

Danou fakturu jsme částečně zaplatili ve výši 5.000,- Kč.

K úhradě tedy zbývá 7.100,-

 

1. Pokud nejsme plátci DPH, tak je to poměrně jednoduché

To znamená, že se telefonní služby v původní výši 12.100 (včetně DPH) se snížily o částku 5.000

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon (12.100 - 5.000) 7.100 - 518 MD Ano  
Závazek 7.100 - 321 D NeJak ale zaúčtovat fakturu, která byla částečně zaplacena a jsme plátci DPH?

Zda je důležité vědět, jak jsme dříve částečnou platbu zúčtovali, t.j., zda jsme z dané platby uhradili DPH nebo nikoliv.

 

2. Ze zaplacené částky 5.000,- jsme uhradili DPH ve výši 2.100,-:

To znamená, že se telefonní služby snížily o částku 2.900 (zaplaceno 5.000 - DPH 2.100).

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon (10.000 - 2.900) 7.100 - 518 MD Ano  
Závazek 7.100 - 321 D Ne

 

3. Ze zaplacené částky 5.000,- jsme žádné DPH neuhradili:

To znamená, že se telefonní služby snížily o 5.000,- Kč.

Text Částka Předpis DPH Účet Strana Daňový účet  
Telefon (10.000 - 5.000) 5.000 - 518 MD Ano  
Neuplatněné DPH 2.100 - 548.N MD Ne  
Závazek 7.100 - 321 D Ne

 

4. Nejsme stavu zjistit, zda z částečné platby bylo uhrazeno DPH.

Pokud nejsme danou skutečnost zjistit, musíme postupovat podle principu opatrnosti.

U přijatých musíme předpokládat, že jsme uhradili nejdříve náklady (telefon). Náklady snížíme o celou částečnou úhradu. To znamená, že při platbě nebudeme zvyšovat náklady.

U vydaných faktur musíme postupovat opačně,  t.j., že nám odběratel nejdříve zaplatil DPH. Nekdříve snížíme DPH a teprve poté výnosy. To znamená, že při platbě budeme zvyšovat výnosy.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference